• הגנה מחניקה מקדימה
  • דריל
×

דריל - יציאה מהמאונט UPA

  • יציאה מהמאונט UPA
  • דריל
×

דריל - יציאה מהמאונט - יד אחת בגרון

  • יציאה מהמאונט - יד אחת בגרון
  • דריל
×

  • יציאה מהמאונט - יד מתחת הראש
  • דריל
×